Kurumsal

Genç Ufuk Koleji

Kurulduğu günden bu yana Eskişehir’in en iyi özel okulu olarak gösterilen Genç Ufuk Eğitim Kurumları, dünyadaki başarılı eğitim modellerini Türkiye için en uygun hale getirerek öğretim teknolojileri ile bütünleştiriyor.

Bugün gelinen noktada Eskişehir’de Genç Ufuk Lisesi, Genç Ufuk Etüt Merkezi, Gauss Özel Öğretim Kursu olarak farklı şubelerde hizmet veren kurumumuz, en büyük atılımını Genç Ufuk Koleji ile gerçekleştiriyor.

Genç Ufuk Koleji olarak öncelikli hedefimiz, eğitim ve öğretim hizmetlerini çağdaş ölçütler doğrultusunda yürüten, sürekli gelişen, nitelikli ve yenilikçi bir kurum olmaktır. Eskişehir’in en iyi kolej eğitimini sunan kurumumuz, dayandığı değerlerden aldığı güçle geleceği kuşatan, ulusal ve uluslararası ölçütlerde evrensel boyutta düşünebilen, lider insanları yetiştirecek saygın bir okul olmak emelindedir.

Vizyonumuz

Eğitimde kalitesi ve başarısı ile fark yaratan seçkin bir kurum olmaktır.

Misyonumuz

Mutlu, özgüvenli, başarılı, sağlıklı, ilkeli, duyarlı, açık fikirli, akılcı, cesaretli, araştıran, sorgulayan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, öz değerlendirme yapabilen, çok yönlü gelişimi önemseyen, kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alan, öğrenmeye ve yeniliklere açık, iş birliğine yatkın, iletişim becerileri gelişmiş, ulusal kültürünü özümsemiş, Atatürk ilke ve inkılaplarını içselleştirmiş aynı zamanda küresel bakış açısına sahip bireyler yetiştirmektir.

Eğitim Felsefemiz

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Eskişehir Genç Ufuk Koleji:

Fikri ve vicdanı hür,

Ülkesini seven, ülkesi için projeler üretebilen,

Sorumluluk sahibi, istikrarlı, ilkeleri olan,

Kent bilinci gelişmiş,

Dürüst, saygılı ve nazik,

Çevresine duyarlı, doğa tutkunu,

Bilgili, aktif ve ileri görüşlü,

Geleneklerine bağlı, yeniliklere açık,

Dünya dilini konuşan, iletişim tutkunu,

Kültürlü, sanat düşkünü,

Sevgi dolu nesiller yetiştirmeyi ana hedef olarak belirlemiştir.

Değerlerimiz

Aklın ve bilimin ışığında ilerlemek,

Özverili, çalışkan, gelişime açık, etik, çözüm odaklı, donanımlı ve nitelikli bir kadro ile çalışmak,

İnsan ilişkilerinde adil, güvenli, açık iletişimci ve empatik yaklaşımı esas almak,

Eğitimin sürekliliği ilkesini gerçekleştirmek,

Olumlu kurum iklimi yaratmak,

“Genç Ufuklu Olma” kültürünü kuşaktan kuşağa aktarmak,

Yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi gerçekleştirmek,

Akademik başarının yanı sıra bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında da başarılı bireyler yetiştirmek,

Ana dilimizin yanı sıra İngilizce ve ikinci bir yabancı dili de etkin bir biçimde öğretmek,

Öğrencilerimizin bireyselliğini önemsemektir.